ผนังคอนกรีต

ประกาศ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปิดรับบริจาคร่างกาย

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ตามประกาศของจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 61)

สำหรับผู้ที่เสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าว ขอความกรุณาญาติติดต่อที่
โทร. 043-202426

ข่าวสาร/กิจกรรม