การให้... เพื่อต่อชีวิต

ร่วมลงทะเบียนบริจาคร่างกาย เพื่อเป็นครูใหญ่สำหรับการศึกษาทางการแพทย์

ข่าวสาร/กิจกรรม

  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3556