top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

อบรมการใช้ Microsoft Excel ขั้นสูง

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อเรื่อง อบรมการใช้ Microsoft Excel ขั้นสูง วิทยากรโดย คุณกิ่งกาญจน์ โนนศรีชัย และ คุณสุปรียา นนตา จากฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชุมกิตติศักดิ์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา


ดู 46 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page