top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

พิธีไหว้ครูใหญ่ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูใหญ่ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี รศ.ดร. วันสนันท์ แป้นนางรอง รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ร่วมกับคณาจารย์และตัวแทนจากนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขากายวิภาคศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดู 47 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page