top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

กายวิภาคศาสตร์รักษ์โลก

วันที่ 22 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ นำโดย รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท หัวหน้าสาขาฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมกับผู้บริหารชุมชนประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาลม่วงหวาน สมาชิกสภาเทศบาล กำนันตำบลม่วงหวาน ผู้ใหญ่บ้านสระกุด และสมาชิก อสม บ้านสระกุด ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 3,000 ต้น ภายใต้โครงการ "กายวิภาคศาสตร์รักษ์โลก" ณ พื้นที่ของมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่ประมาณ 28 ไร่ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จากโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริอุทยานแห่งชาติน้ำพอง (โสกแต้) จังหวัดขอนแก่น


ดู 98 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page