รายนามสถาบันที่เป็นเจ้าภาพ การจัดประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 43

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลงทะเบียนประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

วันที่ 5-7 พ.ค 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

Deadline for Abstract Submission

28-Mar-2021

Deadline for Early Bird Registration

28-Mar-2021

Registration

until 04-May-2021

Conference Dates

05-May-2021 to 07-May-2021

สถานที่จัดงานประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Travel programs

One day Trip in ขอนแก่น

พระมหาธาตุแก่นนคร

พระธาตุขามแก่น

หมู่บ้านงูจงอาง

ท่านละ 1,699 บาท

Two days Trip อุดรธานี-หนองคาย

วัดป่าบ้านตาด

วัดผาตากเสื้อ

วัดหลวงพ่อพระใส

ตลาดผ้านาข่า

ท่านละ 3,900 บาท

Three days Trip เลย-ภูเรือ-เชียงคาน

วัดป่าห้วยลาด

พระธาตุศรีสองรัก

อุทยานแห่งชาติภูเรือ

เชียงคาน

ภูป่าเปาะ

ท่านละ 5,900 บาท

วัดป่าบ้านตาด

วัดหลวงพ่อพระใส

วัดอาฮง

ภูสิงห์

ท่านละ 3,900 บาท

Two days Trip อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ

Check flight 

  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173