นักศึกษาปริญญาเอก

Doctoral degree student

%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%

ปภัชญา พาอ่อนตา

SB.jpg

สุทธิดา บุญสืบ

637070005-5

TK.jpg

ธีรชน กมลเลิศ

637070006-3

Ploy_edited.jpg

ศรัญญา ทองพันธ์

627070008-8

Image-empty-state.webp

นารีลักษณ์ ตั้งศรีศักดา

617070011-8

%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%

กรรวี สุวรรณโคตร

617070003-7

%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%

นัตยา ศรีตะวัน

607070001-0

_edited.jpg

อนุสรา คำเนตร

617070005-3

1.jpg

นุชรีพร นิลเลิศ

607070006-0

รูปภาพ1.jpg

.

.

  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173