top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์ใช้ทุน 1 ตำแหน่ง เพื่อบรรจุสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ปฏิบัติงานที่สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565


สำหรับนักศึกษาแพทย์ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 6 หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2565


ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.ดร.จริยา อำคา เวลบาท หัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ โทรศัพท์ 043-363671 หรือ อีเมล jariya@kku.ac.thดู 41 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page