top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ได้รับเกียรติจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เป็นวิทยากรบรรยาย

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ได้รับเกียรติจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อรับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ” ให้แก่คณาจารย์ของคณะฯ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมช้างกระ อาคาร 41 คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


ดู 31 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page