top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

บรรยายพิเศษ โดยศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ. ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์

อัปเดตเมื่อ 13 ม.ค. 2566

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ. ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งคณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความรู้ที่หน่วยรับบริจาคร่างกายและหน่วยคลังกระดูกเพื่อการวิจัย ในสาขาฯ และในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ. ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ ในการบรรยายพิเศษเรื่อง “แรงบันดาลใจในการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยด้านกายวิภาคศาสตร์” ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของสาขาวิชาฯ โดยมี รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด เป็นผู้กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นและ รศ.ดร. วนัสนันท์ แป้นนางรอง รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ เป็นผู้กล่าวคำขอบคุณรวมทั้งเป็นตัวแทนรับและมอบของที่ระลึกระหว่างสองสถาบันในการมาให้การบรรยายในครั้งนี้


รับชมวีดีโอการบรรยาย

https://www.youtube.com/watch?v=aADeBcfbYVY


ดู 65 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page