ค้นหา
  • Surang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑาทิพย์ ศิริศิลป์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑาทิพย์ ศิริศิลป์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “Expression and localization of phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase isoforms in the mouse ovary under stimulation of intrinsic and extrinsic hormones

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ นายพิทักษ์ ศรีสน

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายพิทักษ์ ศรีสน นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา หัวข้อวิทยานิพ