top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ขอต้อนรับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 12 ม.ค. 2567 ที่ผ่านมา รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท หัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับการมารายงานตัวของนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ 2 คน ได้แก่ นายชนินที สุพล และ นางสาววณิชารีย์ นามมีบญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมาฝึกประสบการณ์ดังกล่าว ณ หน่วยคลังกระดูกและการวิจัย สาขากายวิภาคศาสตร์ โดยมี รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. ถึง 8 เม.ย. 2567 นี้ ดู 74 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page