รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา

Pipatphong Kanla, Assoc. Prof., M.Sc
จิตอาสาสายผู้สอน

รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา

Research Interest

Publications

1.Singsorn J, Boonruangsri P, Chaisiwamongkol K, Kanla P, Khonkankong W, Toomsan Y, Iamsaard S. A Morphological Study of Posterior Divisional Branches of the Mandibular Nerve in Embalmed Thai Cadavers. Srinakarind Med J 2015, 30 (4)


2. Chomphoo S, Mothong W, Sawatpanich T, Kanla P, Sakagami H, Kondo H. Hipkaeo W. Ultrastructural localization of endogenous exchange factor for ARF6 in adrenocortical cells in situ of mice. Acta Histochem Cytochem 2016; 49(3):83-87.


3. Kanla P, Burawat J, Arun S, Sawatpanich T, Chaichun A, Iamsaard S. Acute effects of Mimosine purified from Leucaena leucocephala on male reproductive system of adult mice. Int. J. Morphol 2018; 36(2):507-512.


4. Techataweewan N, Panthongviriyakul C, Toomsan Y, Mothong W, Kanla P, Chaichun A, Amarttayakong P, Tayles N Human body donation in Thailand: Donors at Khon Kaen University. Ann Anat. 2018 Mar;216:142-151. doi: 10.1016/j.aanat.2017.11.004.


5. Chaichun A, Burawat J, Arun S, Tongpan S, Kanla P, Sawatpanich T and Iamsaard S. Mimosine increases the expressions of tyrosine phosphorylated protein in mouse seminal vesicles. Int. J. Morphol. 2019; 37(4): 1463-1468.