กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 1 Basic Anatomy 1

ราคา 250 บาท

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 2

Basic Anatomy 2

ราคา 250 บาท

คู่มือปฏิบัติการและหนังสือภาพ ประสาทกายวิภาคศาสตร์

Laboratory Guide and Colour Atlas of NEUROANATOMY

ราคา 500 บาท

ขั้นตอนการสั่งซื้อหนังสือ

1. ซื้อด้วยตนเองที่

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในเวลาราชการ

2. สั่งซื้อออนไลน์ ผ่าน 2 ช่องทาง

  • สั่งซื้อผ่านทาง email onuksr@kku.ac.th หรือผ่านทาง Line ID: 12345_bass

  • ชำระเงินผ่านเลขที่บัญชี 631-010-2063 ธ.กรุงเทพฯ ชื่อบัญชี น.ส.วิไลวรรณ หม้อทอง, น.ส.ปาริฉัตร ประจะเนย์ และ นางจริยา อำคา เวลบาท

  • โดยมีค่าจัดส่งผ่านไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน ราคาเล่มละ 50 บาท 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว แจ้งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่งมาที่ onuksr@kku.ac.th หรือ 12345_bass

  • เมื่อทำการจัดส่งแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งหลักฐานกลับดังช่องทางที่มีการติดต่อไว้ข้างต้น

  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173