กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 2 - Basic Anatomy 2

฿250.00ราคา
    • Facebook Social Icon

    ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

    Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

    123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

    (+66)-4336-3173