เว็บไซต์ของเรา กำลังค่อยๆสร้างตัว!

ขณะนี้ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังร่วมกันจัดทำเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของภาควิชาเอง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ การรับบริจาคร่างกาย รวมไปถึงการรับนักศึกษา บุคลากร และการทำวิจัยต่างๆ


โดยในขณะนี้ ทีมผู้จัดทำกำลังรวบรวมข้อมูลบุคลากร และช่องทางการติดต่อต่างๆของภาควิชา และจะดำเนินการอัพโหลดเข้าสู่เว็บไซต์เป็นระยะๆ และคาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานภายในปี 2562

หากผู้ใดสนใจหรือต้องการแสดงความคิดเห็น สามารถติดต่อผู้จัดทำได้ทางข้อมูลบนเว็บไซต์ครับ

ดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น
  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173