top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

เลื่อนการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564

ประกาศของแจ้งการเลื่อนการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564 ด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2564 ณ วัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายควบคุมการแพร่ระบาด ทางคณะกรรมการจัดงานจึงไม่สามารถดำเนินการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564 ได้

ในการนี้คณะกรรมการจัดงาน ขอแจ้งญาติครูใหญ่ทราบในการเลื่อนการจัดงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง ทางคณะกรรมการจะดำเนินการออกหนังสือแจ้งไปยังญาติครูใหญ่อย่างเป็นทางการต่อไป

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สอบถามเพิ่มเติม: 043-202426 หรือ 043-363173ดู 71 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page