เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563ภาควิขากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขากายวิภาคศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2563


จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ:

- ปริญญาโท 11 คน

- ปริญญาเอก 11 คน


สมัครได้ที่นี่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร คลิก


สอบถามเพิ่มเติม:

  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น: หมายเลขภายนอก 0-4320-2420, 0-4320-2547-52 โทรสาร 0-4320-2421, หมายเลขภายใน 42401

  • ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: หมายเลขภายนอก 0-4336-3173 หมายเลขภายใน 63173


ดู 95 ครั้ง0 ความคิดเห็น
  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173