top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยรับบริจาคร่างกาย

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์สำหรับผู้มีความประสงค์ติดต่อเรื่องบริจาคร่างกายและแจ้งการเสียชีวิตของผู้บริจาคร่างกาย ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์


โทร. 043-363149 ในวันเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)ดู 32 ครั้ง

Commentaires


bottom of page