top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวุธ รัตนทิพย์

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวุธ รัตนทิพย์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านประสบความสำเร็จในอาชีพ ได้รับใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาดู 33 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page