top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวุธ รัตนทิพย์

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวุธ รัตนทิพย์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบุคคลเกียรติยศ คณะแพทยศาสตร์ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


ดู 36 ครั้ง
bottom of page