top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ต้อนรับ นายธนธรณ์ นุชนานนท์ เป็นนักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 5 มิ.ย. 2567 รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท หัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ นายธนธรณ์ นุชนานนท์ นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้มารายงานตัวการฝึกงาน ณ หน่วยคลังกระดูกและการวิจัย ของสาขากายวิภาคศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2567 - วันที่ 2 สิงหาคม 2567 ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด และ ผศ.ดร.อารดา ไชยมูล


ดู 32 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page