top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีการศึกษา 2565

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 043-363-671ดู 46 ครั้ง
bottom of page