top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2566

สาขากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2566 รับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566


ผู้สนใจศึกษาต่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.anatomymdkku.com/course


หรือติดต่อประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด e-mail sittia@kku.ac.th หรือโทร. 085-289-6363, 043-363-173


รายละเอียดการสมัครและสอบคัดเลือกดู 255 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page