top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567

สาขากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 รับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567


ผู้สนใจศึกษาต่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.anatomymdkku.com/course

หรือติดต่อประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด e-mail sittia@kku.ac.th หรือโทร. 085-289-6363, 043-363-173


รายละเอียดการสมัครและสอบคัดเลือก
ดู 496 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page