top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

รองศาสตราจารย์สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร เจ้าหน้าที่ชำนาญการฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์

วันจันทร์ที่ 27 พ.ค. 2567 รองศาสตราจารย์สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร เจ้าหน้าที่ชำนาญการฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ ที่ได้มาบรรยายและอบรม ในโครงการ การจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศของหน่วยคลังกระดูกและการวิจัย ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page