top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด จัดประชุมชี้แจงการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาปริญญาโทและเอก

วันที่ 6 มิ.ย. 2567 รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าสาขากายวิภาควิภาคศาสตร์และประธานฝ่ายบัณฑิตศึกษา ได้ประชุมพบปะกับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท-เอก ทุกชั้นปี เพื่อสื่อสารชี้แจงถึงขั้นตอนที่ถูกต้องต่าง ๆ ของการลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ สำหรับภาคการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2567 นี้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในระบบ GS และได้ประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมการมีส่วนร่วมเป็นผู้ช่วยสอนปฏิบัติติการ (TA) ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมพิเศษของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะและประสบการณ์สอนจริงก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา


ดู 22 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page