top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวุธ รัตนทิพย์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวุธ รัตนทิพย์ ในโอกาสได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติดู 22 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page