top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

พิธีทักษิณานุปทาน ครบรอบ 7 ปี แห่งการสละสรีระสังขาร ของพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณปริสุทโธ)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีทักษิณานุปทาน ครบรอบ 7 ปี แห่งการสละสรีระสังขาร ของพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณปริสุทโธ) โดยมี รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นประธานในพิธีร่วมกับ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ผศ.อำนาจ ไชยชุน พร้อมทั้งบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และศิษย์ยานุศิษย์ของหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

ดู 30 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page