top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ประมวลภาพพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 20-22 มกราคม 2567

ประมวลภาพพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 20-22 มกราคม 2567 ณ วัดสว่างสุทธาราม จ.ขอนแก่นดู 68 ครั้ง
bottom of page