top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565

พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2565 ณ วัดสว่างสุทราราม (วัดหนองกุง) ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ. ขอนแก่น


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 นักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ เมรุวัดสว่างสุทธาราม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


เวลา13.20น.เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้นำเพลิงหลวงพระราชทานมาถึงบริเวณพิธี โดยมีข้าราชการแต่งกายในชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ตั้งแถวรับเพลิงหลวงพระราชทาน ต่อมา รศ.นพ. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านหมายรับสั่งสำนักพระราชวัง


เวลา 13.40 น. รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อด้วยนตัวแทนนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพอ่านคำไว้อาลัยครูใหญ่


เวลา 14.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีทอดผ้ามหาบังสุกุล พร้อมประกอบพิธีพระราชเพลิงศพ โดยมี พระครูกมล กิตติสาร เจ้าอาวาสวัดสว่างสุทธาราม ขึ้นรับพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลไตรประธาน พร้อมวางดอกไม้จันทน์ ตามด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ญาติ ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ ตามลำดับ เป็นเสร็จพิธี


พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ระลึกถึงพระคุณของครูใหญ่ผู้บริจาคร่างกายให้แก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์ของนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อสิ้นสุดการเรียนกับครูใหญ่ในทุกปี นักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูใหญ่ที่เคารพอย่างสูง โดยพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษครั้งนี้ มีร่างครูใหญ่จำนวน 524 ร่าง


ดู 134 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page