top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาบัณฑิตใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2567 โดยมี รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท หัวหน้าสาขาฯ และ รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมด้วยคณาจารย์สาขาและนักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีต่างๆ


ดู 73 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page