top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

งดรับร่างผู้อุทิศร่างกายที่เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 1–31 มีนาคม 2566

เนื่องจากปัจจุบันอ่างสำหรับดองร่างครูใหญ่ ได้บรรจุร่างเต็มครบทุกอ่าง จึงไม่สามารถรับร่างครูใหญ่ร่างใหม่ได้ ดังนั้น สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแจ้ง งดรับร่างผู้อุทิศร่างกายที่เสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2566


จึงใคร่ขออภัยเป็นอย่างสูงในการงดรับร่างผู้บริจาคร่างกายที่เสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หน่วยรับบริจาคร่างกายเปิดให้บริการตามปกติ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 043-202426 หรือ 043-363173 ในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)ดู 55 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page