ค้นหา
  • Surang Chomphoo

ขอแสดงยินดีกับ รศ.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ รศ.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ “The best published paper” ตีพิมพ์ในช่วงปี ค.ศ. 2018-2020 ในวารสาร International Journal of Reproductive Biomedicine (SJR-Q2, ในฐาน PubMed, ISI, Scopus) ในงานประชุม “9th Yazd International Congress and Student Award on Reproductive Medicine, 13-15 May, 2021”ดู 50 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ นายพิทักษ์ ศรีสน

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายพิทักษ์ ศรีสน นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา หัวข้อวิทยานิพ