top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ ไชยชุน

อัปเดตเมื่อ 7 ก.ค. 2565

คณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ ไชยชุน อาจารย์ประจำสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ อดีตหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และผู้ช่วยฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้จากไปอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ขอสดุดีคุณงามความดีที่ท่านได้ตรากตรำทำหน้าที่โดยไม่ย่อท้อตลอดชีวิตการทำงานของท่าน และขอให้ดวงวิญญาณท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ


สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดู 134 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page