ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สุภัจฉรี อรัญ ที่ได้รับการดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดู 121 ครั้ง0 ความคิดเห็น
  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173