ค้นหา
  • Surang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขากายวิภาคศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมกาญนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดู 67 ครั้ง0 ความคิดเห็น