ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขากายวิภาคศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมกาญนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดู 61 ครั้ง0 ความคิดเห็น
  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173