top of page

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์

อัปเดตเมื่อ 21 ก.ย. 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขากายวิภาคศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมกาญนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดู 92 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายพิทักษ์ ศรีสน นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา หัวข้อวิทยานิพ

bottom of page