ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัณฑิต ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัย

อัปเดตเมื่อ 21 ก.ย. 2564ดู 87 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายพิทักษ์ ศรีสน นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา หัวข้อวิทยานิพ