top of page

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัณฑิต ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัย

อัปเดตเมื่อ 21 ก.ย. 2564ดู 95 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ นายพิทักษ์ ศรีสน

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายพิทักษ์ ศรีสน นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา หัวข้อวิทยานิพ

bottom of page