ค้นหา
  • Surang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.อภิวัฒน์ ศิริโชติ

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.อภิวัฒน์ ศิริโชติ

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 2 ประจำปี 2564 ประเภทผลงาน Biomedical Research อายุไม่เกิน 40 ปี

ผลงานวิจัยเรื่อง Melatonin attenuates 5-fluorouracil-induced spatial memory and hippocampal neurogenesis impairment in adult rats. ตีพิมพ์ในวารสาร Life Sciences 2020; 248: Article number 117468ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น