top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด

สาขากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ในโอกาสที่ได้รับการดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขากายวิภาคศาสตร์


ดู 468 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page