ค้นหา
  • Surang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด

ที่ได้รับรางวัลบุคคลเกียติยศ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 และ รับโล่ห์รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านปรีคลินิก ประเภทอายุ 40 ปีขึ้นไป ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาจาก รศ.นพ.อภิชาต จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น