top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับ นายชยากร เถาโต

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายชยากร เถาโต นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสได้ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (oral presentation) ยอดเยี่ยม ในงานประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 (AAT45) ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ค. 2566 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ดู 420 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page