top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับ นายชยากร เถาโต

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายชยากร เถาโต

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น


bottom of page