top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจพร แสงนาค

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจพร แสงนาค

นักศึกษาปริญญาเอกสาขากายวิภาคศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับทุน Erasmus and International Credit Mobility ประจำปี 2023-2024 เพื่อไปร่วมวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกอบรมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ณ Universidad Autónoma de Madrid ประเทศสเปน

ดู 221 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page