top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณาจารย์สาขาวิชาฯ ที่ได้รับรางวัล Bronze award

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณาจารย์สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ ไชยชุน รองศาสตราจารย์สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัจฉรี อรัญ ที่ได้รับรางวัล Bronze award ประเภทกลุ่มด้านการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา เรื่อง “แหล่งการเรียนรู้ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ของผนังหน้าท้องด้านหลัง อุ้งเชิงกราน และฝีเย็บ” ในงานประชุมวิชาการการจัดความรู้ Share and Learn ประจำปี 2565 “KM & R2R for Innovation 2022” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดู 75 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page