กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น รอบที่ 2 ประจำปี 2563

เนื่องจากสถานการณ์การการระบาดของไวรัส COVID-19 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มีประกาศขยายเวลารับสมัครสำหรับภาคต้น รอบที่ 2 จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม พศ.2563 และเลื่อนวันสอบคัดเลือกของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาออกไป ดังที่แจ้งไปแล้วนั้น


ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มีกำหนดการใหม่ดังนี้

  • สอบข้อเขียน: วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พศ.2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกิตติศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • สอบสัมภาษณ์: วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พศ.2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกิตติศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



สมัครออนไลน์: เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอบถาม: โทร. 043-363173 (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์)

ดู 28 ครั้ง0 ความคิดเห็น
  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173