การนำเสนอผลการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ม.นเรศวร

อัพเดตเมื่อ: มี.ค. 12

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ผศ. อำนาจ ไชยชุน หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์และคณาจารย์ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ หน่วยคลังกระดูกและการวิจัย ของนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร และได้มอบประกาศนียบัตรในการผ่านการอบรมครั้งนี้

ดู 74 ครั้ง0 ความคิดเห็น
  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173