top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

การนำเสนอผลการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ม.นเรศวร

อัปเดตเมื่อ 12 มี.ค. 2564

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ผศ. อำนาจ ไชยชุน หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์และคณาจารย์ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ หน่วยคลังกระดูกและการวิจัย ของนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร และได้มอบประกาศนียบัตรในการผ่านการอบรมครั้งนี้

ดู 93 ครั้ง
bottom of page