ค้นหา
  • Surang Chomphoo

การนำเสนอผลการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ม.นเรศวร

อัพเดตเมื่อ: มี.ค. 12

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ผศ. อำนาจ ไชยชุน หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์และคณาจารย์ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ หน่วยคลังกระดูกและการวิจัย ของนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร และได้มอบประกาศนียบัตรในการผ่านการอบรมครั้งนี้

ดู 81 ครั้ง0 ความคิดเห็น