พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษประจำปี 2563 วันที่ 9-11 มกราคม 2564

136455199_1597843050418269_6483959226132
136795644_1597848303751077_6829218347635
137210397_1597848480417726_1036519038697
136415116_1597849260417648_8355083828062
136634302_1597848643751043_6708285146980
136638057_1597851680417406_3716369044752
137239271_1597848507084390_9125629266483
136210242_1597849720417602_8775642793762
136439520_1597851360417438_3722804499506
136764056_1597851687084072_1264157387848
137278666_1597850220417552_6836278589748
136775234_1597849607084280_2696746458807
137259494_1597850537084187_5809412702123
136353718_1597849220417652_5422377834551
137261585_1597850233750884_6601569684755
136212526_1597849423750965_7938323044800
136444634_1597851007084140_7824170734969
137247828_1597853010417273_8837530748748
136809165_1597853350417239_2359522544564
136741435_1597852200417354_8723376346418
136420629_1597851180417456_3084115200985

ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ ปี 2563

Congratulation 2020_201224
Congratulation 2020_201224_0
Congratulation 2020_201224_3
Congratulation 2020_201224_5
Congratulation 2020_201224_11
Congratulation 2020_201224_8
Congratulation 2020_201224_12
Congratulation 2020_201224_10
Congratulation 2020_201224_6
Congratulation 2020_201224_13

พิธีไหว้ครูใหญ่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครูก่อนเริ่มการเรียนการสอน 23 ธั
พิธีไหว้ครูก่อนเริ่มการเรียนการสอน 23 ธั
พิธีไหว้ครูก่อนเริ่มการเรียนการสอน 23 ธั
พิธีไหว้ครูก่อนเริ่มการเรียนการสอน 23 ธั
พิธีไหว้ครูก่อนเริ่มการเรียนการสอน 23 ธั
พิธีไหว้ครูก่อนเริ่มการเรียนการสอน 23 ธั
พิธีไหว้ครูก่อนเริ่มการเรียนการสอน 23 ธั
พิธีไหว้ครูก่อนเริ่มการเรียนการสอน 23 ธั
พิธีไหว้ครูก่อนเริ่มการเรียนการสอน 23 ธั