พิธีไหว้ครูใหญ่ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครูก่อนเริ่มการเรียนการสอน 23 ธั
พิธีไหว้ครูก่อนเริ่มการเรียนการสอน 23 ธั
พิธีไหว้ครูก่อนเริ่มการเรียนการสอน 23 ธั
พิธีไหว้ครูก่อนเริ่มการเรียนการสอน 23 ธั
พิธีไหว้ครูก่อนเริ่มการเรียนการสอน 23 ธั
พิธีไหว้ครูก่อนเริ่มการเรียนการสอน 23 ธั
พิธีไหว้ครูก่อนเริ่มการเรียนการสอน 23 ธั
พิธีไหว้ครูก่อนเริ่มการเรียนการสอน 23 ธั
พิธีไหว้ครูก่อนเริ่มการเรียนการสอน 23 ธั

ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ ปี 2563

Congratulation 2020_201224
Congratulation 2020_201224_0
Congratulation 2020_201224_3
Congratulation 2020_201224_5
Congratulation 2020_201224_11
Congratulation 2020_201224_8
Congratulation 2020_201224_12
Congratulation 2020_201224_10
Congratulation 2020_201224_6
Congratulation 2020_201224_13

พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษประจำปี 2563 วันที่ 9-11 มกราคม 2564

136455199_1597843050418269_6483959226132
136795644_1597848303751077_6829218347635
137210397_1597848480417726_1036519038697
136415116_1597849260417648_8355083828062
136634302_1597848643751043_6708285146980
136638057_1597851680417406_3716369044752
137239271_1597848507084390_9125629266483
136210242_1597849720417602_8775642793762
136439520_1597851360417438_3722804499506
136764056_1597851687084072_1264157387848
137278666_1597850220417552_6836278589748
136775234_1597849607084280_2696746458807
137259494_1597850537084187_5809412702123
136353718_1597849220417652_5422377834551
137261585_1597850233750884_6601569684755
136212526_1597849423750965_7938323044800
136444634_1597851007084140_7824170734969
137247828_1597853010417273_8837530748748
136809165_1597853350417239_2359522544564
136741435_1597852200417354_8723376346418
136420629_1597851180417456_3084115200985

ประชุมทบทวนผลการดำเนินและและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯวันที่ วันที่ 17, 20 มิถุนายน 2565

LINE_ALBUM_ประชุมแผน วันที่ 17 มิ.ย. 2565_๒๒๐๖๒๙
LINE_ALBUM_ประชุมแผน วันที่ 17 มิ_2.ย. 2565_๒๒๐๖๒๙
รูปภาพ1
LINE_ALBUM_ประชุมแผน วันที่ 17 มิ_1.ย. 2565_๒๒๐๖๒๙
LINE_ALBUM_ประชุมแผน วันที่ 20มิ_2.ย.2565_๒๒๐๖๒๙
LINE_ALBUM_ประชุมแผน วันที่ 20มิ_3.ย.2565_๒๒๐๖๒๙
LINE_ALBUM_ประชุมแผน วันที่ 20มิ_6.ย.2565_๒๒๐๖๒๙
LINE_ALBUM_ประชุมแผน วันที่ 20มิ_4.ย.2565_๒๒๐๖๒๙
LINE_ALBUM_ประชุมแผน วันที่ 20มิ_7.ย.2565_๒๒๐๖๒๙

พิธีไหว้ครูใหญ่ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

LINE_ALBUM_พิธีไหว้ครูใหญ่ประจำภาคต้นปีการศึกษา
LINE_ALBUM_พิธีไหว้ครูใหญ่ประจำภาคต้นปีการศึกษา_0
LINE_ALBUM_พิธีไหว้ครูใหญ่ประจำภาคต้นปีการศึกษา_1
LINE_ALBUM_พิธีไหว้ครูใหญ่ประจำภาคต้นปีการศึกษา_4
LINE_ALBUM_พิธีไหว้ครูใหญ่ประจำภาคต้นปีการศึกษา_2
LINE_ALBUM_พิธีไหว้ครูใหญ่ประจำภาคต้นปีการศึกษา_3
LINE_ALBUM_พิธีไหว้ครูใหญ่ประจำภาคต้นปีการศึกษา_5
LINE_ALBUM_พิธีไหว้ครูใหญ่ประจำภาคต้นปีการศึกษา_9
LINE_ALBUM_พิธีไหว้ครูใหญ่ประจำภาคต้นปีการศึกษา_7
LINE_ALBUM_พิธีไหว้ครูใหญ่ประจำภาคต้นปีการศึกษา_6
LINE_ALBUM_พิธีไหว้ครูใหญ่ประจำภาคต้นปีการศึกษา_8

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บ้านสระกุด ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น วันที่ 6 สิงหาคม 2565

LINE_ALBUM_กิจกรรมปลูกต้นไม้ ที่บ้านสระกุด_๒๒๑๑๑_2
LINE_ALBUM_กิจกรรมปลูกต้นไม้ ที่บ้านสระกุด_๒๒๑๑๑_1
LINE_ALBUM_กิจกรรมปลูกต้นไม้ ที่บ้านสระกุด_๒๒๑๑๑_0
LINE_ALBUM_กิจกรรมปลูกต้นไม้ ที่บ้านสระกุด_๒๒๑๑๑_4
LINE_ALBUM_กิจกรรมปลูกต้นไม้ ที่บ้านสระกุด_๒๒๑๑๑_3
LINE_ALBUM_กิจกรรมปลูกต้นไม้ ที่บ้านสระกุด_๒๒๑๑๑_6
LINE_ALBUM_กิจกรรมปลูกต้นไม้ ที่บ้านสระกุด_๒๒๑๑๑
LINE_ALBUM_กิจกรรมปลูกต้นไม้ ที่บ้านสระกุด_๒๒๑๑๑_5

Thiel embalming in Thailand August 22-25, 2022

LINE_ALBUM_งาน Thiel embalming in Thailand(สรุป)_๒๒๑๑๑๗
LINE_ALBUM_งาน Thiel embalming in Thailand(สรุป)_๒๒๑๑๑๗_1
LINE_ALBUM_งาน Thiel embalming in Thailand(สรุป)_๒๒๑๑๑๗_2
LINE_ALBUM_Thiel embalming in Thailand 22-25 August 2022_๒๒๑๑๑๗
LINE_ALBUM_Thiel embalming in Thailand 22-25 August 2022_๒๒๑๑๑๗_1
LINE_ALBUM_Thiel embalming in Thailand 22-25 August 2022_๒๒๑๑๑๗_0
LINE_ALBUM_Thiel embalming in Thailand 22-25 August 2022_๒๒๑๑๑๗_2
LINE_ALBUM_Thiel embalming in Thailand 22-25 August 2022_๒๒๑๑๑๗_3
LINE_ALBUM_งาน Thiel embalming in Thailand(สรุป)_๒๒๑๑๑๗_0
LINE_ALBUM_งาน Thiel embalming in Thailand(สรุป)_๒๒๑๑๑๗_3
LINE_ALBUM_งาน Thiel embalming in Thailand(สรุป)_๒๒๑๑๑๗_4

งานมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณราชการ ประจำปี 2564

LINE_ALBUM_งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565 _0
LINE_ALBUM_งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565
LINE_ALBUM_งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565 _1
LINE_ALBUM_งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565 _2
LINE_ALBUM_งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565 _4
LINE_ALBUM_งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565 _3
LINE_ALBUM_งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565 _6
LINE_ALBUM_งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565 _5
LINE_ALBUM_งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565 _7
LINE_ALBUM_งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565 _8
LINE_ALBUM_งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565 _12
LINE_ALBUM_งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565 _9
LINE_ALBUM_งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565 _10
LINE_ALBUM_งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565 _11

พิธีทักษิณานุปทาน หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วันที่ 4 ตุลาคม 2565

LINE_ALBUM_พิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด หลวงพ
LINE_ALBUM_พิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด หลวงพ_0
LINE_ALBUM_พิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด หลวงพ_3
LINE_ALBUM_พิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด หลวงพ_2
LINE_ALBUM_พิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด หลวงพ_1
LINE_ALBUM_พิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด หลวงพ_5
LINE_ALBUM_พิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด หลวงพ_4
LINE_ALBUM_พิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด หลวงพ_7
LINE_ALBUM_พิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด หลวงพ_6
LINE_ALBUM_พิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด หลวงพ_9
LINE_ALBUM_พิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด หลวงพ_8
LINE_ALBUM_พิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด หลวงพ_10
LINE_ALBUM_พิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด หลวงพ_11

แสดงความยินดีกับทีมผู้บริหารใหม่ สาขากายวิภาคศาสตร์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

LINE_ALBUM_แสดงความยินดีและให้กำลังใจทีมผู้บริห_4
LINE_ALBUM_แสดงความยินดีและให้กำลังใจทีมผู้บริห
LINE_ALBUM_แสดงความยินดีและให้กำลังใจทีมผู้บริห_0
LINE_ALBUM_แสดงความยินดีและให้กำลังใจทีมผู้บริห_1
LINE_ALBUM_แสดงความยินดีและให้กำลังใจทีมผู้บริห_2
LINE_ALBUM_แสดงความยินดีและให้กำลังใจทีมผู้บริห_3