เจ้าหน้าที่

ญาดา พลแสน

นักวิชาการวิทยาศาสตร์

สมาน ทิมาชัย

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป

148082992_445854223270018_11924282052284

ปานิตา บุญรักษา

พนักงานธุรการ

DSC_4338_edited.jpg

สันติ ทิมนตรี

พนักงานผ่าศพ

DSC_4087_edited.jpg

ชานนท์ น้อยชมภู

พนักงานรักษาศพ

%25E0%25B8%2596%25E0%25B9%2588%25E0%25B8

สราวุธ สายสิม

พนักงานรักษาศพ

3396.jpg

ดำรงค์ หีบแก้ว

พนักงานวิทยาศาสตร์

ลาวัลย์ ชาติศรี

พนักงานวิทยาศาสตร์

ดาราพร จันทรเนตร

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป

DSC_4324_edited.jpg

ยุทธศักดิ์ ชินคำหาญ

พนักงานช่าง

84482_edited.jpg

วิลัยพุด ชินคำหาญ

พนักงานรักษาศพ

DSC_4114_edited.jpg

ทนงศักดิ์ รูปเกลี้ยง

พนักงานรักษาศพ

DSC_4693_edited_edited_edited.jpg

ปรีดา คชเนตร

พนักงานผ่าและรักษาศพ

147435681_250466723269930_50531198466566

อนุกูล ศรีแพงมล

พนักงานห้องทดลอง

ปิยภรณ์ เขื่อนแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป

นงเยาว์ ทุมพันธ์

พนักงานธุรการ

DSC_4127_edited.jpg

สายัญ น้อยชมภู

พนักงานช่าง

_edited.jpg

สมเกียรติ วงษ์พันตรี

พนักงานรักษาศพ

DSC_4105_edited.jpg

สามารถ วงษ์พันตรี

พนักงานรักษาศพ

DSC_4066_edited.jpg

อิสรพงษ์ น้อยชมภู

พนักงานผ่าและรักษาศพ

จันทร์หอม จันตรีชา

แม่บ้าน